Raamatupidamine
raamatupidamine

Sisseostetud raamatupidamisteenust saab tihti iseloomustada ingliskeelse väljendiga „garbage in → garbage out”. Koostöös kliendiga on meie eesmärk luua ja rakendada tööprotsessid, mis vastavad ettevõtte vajadustele ja tagavad usaldusväärsete finantsandmete olemasolu. Nii hoiame kokku kliendi aega ja ressursse.

Raamatupidamisel lähtume Eesti või rahvusvahelisest raamatupidamisstandardist ning lisaks võtame vajadusel arvesse emaettevõtte regulatsioone.

Enne alustamist arutame läbi Teie vajadused ning lepime kokku järgnevas:

Adekvaatne kontoplaan

Raamatupidamise reeglid ja tööprotsessid

Algdokumentide edastamise sagedus ja viisid

Aruandluse sagedus

Laekumiste haldamine

Maksete haldamine

Teenused

Igapäevased raamatupidamiskanded
Maksudeklaratsioonide esitamine
Põhivara arvestus
Aastaaruande koostamine
Statistika aruannete koostamine
Palgaarvestus
Personaliarvestus
Laekumiste haldamine
Pangamaksete teostamine
Laoarvestus
Maksukonsultatsioonid
Töötajate koolitamine arvestuse ja finantside osas
Muud seotud teenused