Teenused ja
tegevusvaldkonnad

Finantsjuhtimine

Efektiivsuse ja tasuvuse analüüs. Eelarvestamine. Kulude ja investeeringute juhtimine. Kapitali struktuur ja rahastamise korraldamine. Likviidsuse juhtimine. Tugi ettevõtte või ärivaldkonna ostu-müügi puhul.

Juhtimisarvestus

Lepime kokku definitsioonid, mõõdikud ja näitajad, mis on aluseks otsuste tegemisele organisatsiooni erinevatel tasemetel. Arendame raportid selle info efektiivseks haldamiseks ja jagamiseks. Analüüsime riske ning viime sisse kontrollid nende riskide maandamiseks.

Raamatupidamine

Finantsjuhtimisega integreeritud raamatupidamisteenus loob baasi adekvaatse finantsinfo olemasoluks (kulude, tulude grupeeringud, segmendipõhine arvestus jms). Kuludokumentide haldamisel eesmärgistame efektiivsust ning selgete otsustusprotsesside olemasolu.

Strateegiline juhtimine

Kas aktsionärid, juhtkond ja töötajad teavad, kuhu ettevõte liigub, milline on pikaajaline plaan ja väljavaated? Mis on olulised ärilised väljakutsed, võimalused ja riskid? Kas ikka teeme seda, mida tegema peaksime? Kas peaksime midagi veel tegema? Kui palju on meie ettevõte väärt? Millal osta ja millal müüa?

Äriarendus

Ärimudeli kirjeldamine ja tasuvusanalüüs, teostavusuuringud, toote/turu sobivus, kaasnevad teenused, väärtusahel, klientide leidmine. Kas ja kuidas me saame oma väärtuspakkumist läbi ühinemiste või omandamiste tugevdada?

Tööprotsessid ja kontroll

Vaatame üle ja kaasajastame tööprotsessid ja kontrollimehhanismid. Selge motivatsiooni, vastutuse ja otsusmehhanismide olemasolu toob juhtimisse uue kvaliteedi. Sellega vabastame palju aega dubleerivatelt tegevustelt ning samas saavutame tegevuse üle kontrolli.

Tootejuhtimine

Kuidas olemasolevaid kliendisuhteid ja platvormi rohkem ära kasutada? Milliseid tooteid / teenuseid saame praegustele klientidele juurde müüa? Kas on võimalik rakendada teenuspõhiseid (nn. “subscription”) mudeleid? Millised on need uued segemendid, keda saame oma toodet / teenust / platvormi veidike kohandades teenindada?

Müügijuhtimine

Müügi eesmärgistamine, KPI-d, müügikanalite efektiivsuse analüüs. Millised on meie sihtrühmad, kuidas toimub ettevõtte kliendibaasi ja "müügitoru" haldus. Marginaalide juhtimine.

Hinnastamine

Hinnastamine (pricing) on tõenäoliselt üks enim alakasutatud tööriistu ettevõtte kasumlikkuse kasvatamisel. Koos kliendiga töötame välja sobiliku hinnapoliitika, hinnastamise mudelid, otsime hindade tõstmise võimalusi ja vaatame üle allahindluste loogika.