piret aava

Piret Aava

 • Alates 2017 Finsa asutaja ja juhtivpartner (finantsvaldkond)
 • 2017–praeguseni AS Tallinna Lennujaam nõukogu liige
 • 2009–2017 Starmani finantsdirektor. Oluline roll ettevõtte kasumlikkuse ning ärimahtude enam kui kahekordistamisel väga konkurentsitihedas valdkonnas ning märkimisväärne panus mitmes M&A tehingus (mitmekordsed aktsionäride ringi muudatused, Leedus ettevõtete omandamised).
 • 2006–2009 Bigbank’i finantsdirektor. Ettevõtte finants- ja juhtimisarvestuse uuele tasemele viimine ning suuremahuliste uute finantseeringute saamise korraldamine.
 • 2002–2006 HSH Gudme Corporate Finance Oy,  piiriülesed ettevõtete ostu-müügitehingute läbiviimised.
 • 1995–2002 Trigon Capital (endise nimega Hansa Investments), alguses analüütik, viimastel aastatel juhatuse esimees. Paljude kapitali kaasamise ja (piiriüleste) ettevõtete ostu-müügi tehingute läbiviimine.

Toomas Tiivel

 • Alates 2020 Finsa juhtivpartner (äriarenduse valdkond)
 • 2018–praeguseni Nordic Aviation Group’i nõukogu esimees, Regional Jet nõukogu liige
 • 2017–2019 Elisa Corporation, International Digital Services, äriarenduse direktor. Elisa meelelahutusteenuste arendus väljaspool koduturge, sealhulgas sihtturgude ja -segmentide leidmine, ärimudelite loomine ja valideerimine, tootearendus, implementeerimisprojektide juhtimine.  
 • 2012–2017 töötas Toomas Starmanis erinevatel positsioonidel, juhtides müügi- ja teenindusvaldkonda, Eesti äriüksust ja Baltikumi kommertstegevust. Eesti äri kasvatamine ligi 10% igal aastal ja Leedu suurima kaabel-TV firma Cgates omandamine andis 5 aastaga tulemuseks aktsionäride poolt ettevõttesse tehtud investeeringu kahekordistamise. 
 • 2011–2012 Bauhof Eesti tegevjuht. Oluline roll ettevõtte kahjumist väljatoomisel ja kasumlikuks muutmisel. 
 • 2005–2011 Tele2 Eesti juhatuse esimees. Tele2 kasvatas oma turuosa läbi terve selle perioodi, olles kõige kiiremini kasvav mobiilioperaator 2006-2008 ja säilitades kasumliku ja jätkusuutliku äritegevuse ka majanduslanguse tingimustes 2009-2010. 
 • 2004–2005 Hansapank, turundusdirektor. Hansapanga turupositsiooni kindlustamine ja noortebrändi NPNK lansseerimine, mis tõstis oluliselt Hansapanga turuosa noorte segmendis ja pälvis “Aasta Turundusteo” auhinna. 
 • 2001–2004 Tele2 Eesti müügi- ja turundusdirektor. Tele2 oli kõige kiiremini kasvav telekomioperaator ja pälvis kolmel aastal järjest (2002-2004) Äripäeva poolt välja antava Eesti Edukma Ettevõtte tiitli.

Egert Paulberg

 • Alates 2021 Finsa finantsjuhtimise konsultant.
 • 2016-2021 Eesti Post AS, kontserni finantskontroller. Eelarvestamise protsessi juhtimine, kontrolling, aruandlus juhtkonnale ja nõukogule, vahe- ja majandusaasta aruande tegevusaruanded, võlakohustuste haldus, finantskoolituste läbiviimine.
 • 2011-2013 Arco Vara AS, kontserni finantskontroller/ CFO kt. Eelarvestamine, controlling, kuluarvestus, rahavoogude juhtimine, tasuvusanalüüsid, grupisisene laenamine ja juhtimisteenused, grupi varade hindlusprotsessi juht, riikideülese finantsaruandluse korraldus, aruandlus juhtkonnale ja nõukogule, suhtlemine pankadega, audiitorite, finantsinspektsiooniga ning börsiteadete koostamine.
 • 2007-2011 Swedbank AS, riskianalüütik. ettevõtete finantsanalüüs, sektorite turuülevaated (põllumajandus, toiduainete tööstus, metsaomanikud ja puidu töötlemine), kliendihaldurite ja komitee liikmete koolitus, regionaalse laenukomitee liige.
 • 2005-2007 Finantsinspektsioon, finantsanalüütik. Finantsaruannete kontroll, emitentide järelvalve, arendustegevus, rahvusvahelises IFRS-i töögrupis osalemine.

Valdo Vaarik

 • Alates 2019 Finsa äri- ja finantsanalüütik
 • 2017–2018 Elisa Eesti / Elisa Teleteenused, ostu- ja logistikaosakonna juht. Olulisemateks vastutusvaldkondadeks ostujuhtimise ja logistika osakonna töö korraldamine, hangete planeerimine ja läbiviimine ning lao tööprotsesside korraldamine.
 • 2007–2017 Starmani äri- ja finantsanalüütik. Ettevõtte eelarvemudeli loomine ja eelarve koostamine, juhtimisarvestuse mudelite arendamine, äriprotsesside analüüs ja arendamine, uute ärisuundade finantsmudelite koostamine ja analüüs, konsolideeritud kuuraportite koostamine ning ostu-, logistika ja laoprotsesside korraldamine.
 • 2003–2006 Riigikontroll, audiitor. Riigihanked ja kinnisvaravaldkonna auditid.